Uppdrag
Skapa affisch- och konceptförslag för utställningen Designexit 2020. Utställningen hålls varje år av sistaårs studenterna från programmet Grafisk design för digitala och tryckta medier vid Högskolan Dalarna.
Genom maskrosen i centrum får denna symbolisera studenterna och själva syftet med utställningen (läs längre ner om maskrosens betydelse). Datum och tid presenteras stort och tydligt på affischens nedre vänstra hörn för att nå ut med budskapet.
Alla i klassen presenterade varsitt designförslag. På redovisningen närvarade även en gästföreläsare med stor erfarenhet inom reklam och varumärkesbyggande. Han utsåg mitt designförslag som en av de skarpaste.
Maskrosen
Framåt. Efter tre år på Högskolan Dalarna har vi nu växt klart och är redo för att hitta nya platser att utvecklas på. Detta symboliseras genom en vissen växt där "fröna" nu är på väg att hitta nya platser att gro på.
Back to Top