Uppdrag
Utforma ett 16-sidigt tryckt magasin utifrån valfri genre. Magasinet skulle bland annat innehålla en plocksida, reportage, redaktionssida och en innehållsförteckning.
Med mitt intresse för musik och gitarrer valde jag att formge en facktidskrift för gitarrister. En genreanalys för facktidskrifter genomfördes innan formgivningen påbörjades. Därefter följde designprocessen Sless´ arbetsmodell.
Back to Top