Detta är inget arbete med IKEA utan endast ett påhittat uppdrag i utbildningssyfte.​​​​​​​
Uppdrag
Skapa en folder för IKEA och efterlikna deras grafiska uttryck.
Back to Top