Detta är inget arbete med Kiomi utan endast ett påhittat uppdrag i utbildningssyfte. Uppgiften var uppbyggd som ett samarbete mellan kund och byrå, där jag och två vänner agerade byrå.
Gruppens medlemmar samt roller:
Emelie Petersson – Art Director
Oscar Jansson – Tekniker
Jonas Berbres – Projektledare
Foto: Emelie Petersson, Oscar Jansson, Jonas Berbres
Uppdrag
Den fiktiva kunden (Kiomi) gav oss i uppdrag att ta fram tre stycken commercial bilder samt en editorial bild. Kunden önskade en kampanj för en damkollektion för vår och sommar 2020 med visionen ”att ta fram miljövänliga och ekologiska plagg för den medvetena och sofistikerade kvinnan utan att kompromissa med kvalitet och tidlös look”.
Kläderna i kollektionen är skapade av återvunna och ekologiska material och syftet med kampanjen var att positionera kunden som ett företag med hållbarhetstänk.
Vi som byrå valde att leta efter inspiration i antikens Grekland och fann de fyra elementen: jord, vatten, luft och eld. Elementen har som syfte att återspegla de enklaste och viktigaste delarna som vår jord består av. Att välja plagg från denna kollektion ska helt enkelt bidra till en hållbar värld där dessa element består.
Eftersom det är just fyra stycken element föll det sig naturligt att varje bild skulle spegla varsitt element. Detta görs med hjälp av rekvisita som ska leda tankarna till det representerade elementet. Även kollektionens kläder är placerade i det element där de framhävs bäst. Den beige fonden ger en känsla av naturligt och organiskt.

Jord. Retusch: Emelie Petersson

Vatten. Retusch: Oscar Jansson

Luft. Retusch: Jonas Berbres

Eld. Retusch: Emelie Petersson, Oscar Jansson, Jonas Berbres

Retusch
Kunden önskade en känsla av att fotografierna inte skulle vara redigerade. Bilden skulle ha en låg kontrast med ett jämnt fördelat ljus över bilden. Hudretusch skulle utföras på modellen men utan att hon såg orealistisk och retuscherad ut.

Före

Efter

Komposition
Med inspiration från de fyra elementens symboler valde vi att komponera bilderna utifrån en triangel. I varje bild finns någon typ av triangel som rekvisitan samt modellen följer. Att denna triangel återkommer i varje bild skapar en känsla av samhörighet samtidigt som det ger variation då den förskjuts mellan bilderna.
Back to Top