Nedan visas ett urval av mina mobilbilder. Här får ni en inblick av vad jag ser och hur jag väljer att komponera bilder. Detta är en glimt av min vardag, bilder som är kopplade till minnen och känslor.
Att vara här och där. På väg. Stilla.
Back to Top