Uppdrag
Formge logotyp och grafisk profil för en nystartad psykologmottagning. Företaget erbjuder samtal på plats i Örebro och vill att mottagningen ska kännas tillgänglig och “cool” att gå till. De vill profilera sig som en psykologmottagning för de som vill unna sig mental hälsa. Mottagningen vill locka en bred målgrupp men marknadsför sig särskilt för kvinnor i åldern 25-45 år. 
Under konceptutvecklingen fastslogs att en stilren och handritad känsla skulle användas för att Mindio skulle upplevas som nära och äkta. De sistnämnda orden blev sedan ledord för fortsatt skissarbete.

Logotyp
Gemener ger ett mjukt och lugnt intryck, vilket förstärks extra med valet av det mjuka teckensnittet. Symbolens färger är noga utvalda utifrån dess betydelser. Gult upplevs ofta som optimism, glädje och energi. Medan grön uppfattas som lugnande och harmoniskt med en läkande effekt. Båda färgerna uppfattas dessutom enligt flera studier som könsneutrala, vilket talar för en bred målgrupps uppmärksamhet.
Grafisk manual
Användning kring logotyp, färger, teckensnitt, bildspråk samt grafiska element presenteras i en grafisk manual. ​​​​​​​​​​​​​​
Visitkort
Exempel på trycksak formgiven utifrån den grafiska manualen.
Back to Top