Uppdrag
Formge ett nytt omslag för podcasten "Omgiven av kloka personer". Kunden önskade en re-design för att synliggöra podcastens namn tydligare. Det fanns även en önskan om en design där det var enkelt att byta och passa in bilden. Detta eftersom bilden byts ut till varje avsnitts gäst. 
Back to Top