Detta var ett skarpt uppdrag genom ett samarbete mellan utbildningen vid Högskolan Dalarna samt fotbollsföreningen Slätta SK. Uppdraget var ett grupparbete.
Gruppens medlemmar samt roller:
Emelie Petersson – Originalare
Jessica Ericson – Art Director
Jenny Michels – Copywriter
Oscar Jansson – Projektledare
Uppdrag
Slätta SK är fotbollsförening från Falun med en verksamhet som sträcker sig från knatteskola upp till herr- och damlag. Klubben står för välkomnande fotboll där alla får vara med. Ingen toppning är tillåten och alla ska få träna och spela match på lika villkor. Slätta SK vill kombinera detta synsätt med att även vara en förening för spelare med ambitioner. Klubben arbetar utefter värdeorden ”så många som möjligt, så länge som möjligt”.
Klubben efterfrågade en kampanj som bidrar till att tydliggöra föreningens vision. Målgruppen för kampanjen var skolungdomar i åldern 6–13 år som främst spelar i föreningen samt deras föräldrar.
Efter ett studiebesök hos Slätta SK uppmärksammades flertalet taktiktavlor i olika typer av utformningar. Detta inspirerade till själva grunden i kampanjen. Därefter valdes titeln ”Vår taktik” för att sedan kombineras med tre ledord (spelglädje, lagkänsla och utveckling) som togs fram. Tanken med hela sloganen ”Vår taktik: spelglädje, lagkänsla och utveckling” var att orden taktik och utveckling får representera ambition medan orden spelglädje och lagkänsla får representera att alla är välkomna.
Nedan visas kampanjmaterial för affisch och sociala medier. Utöver detta skapades även en fasadflagga, folder, banderoll, välkomstskylt, gerillaaktivitet, webbanner samt en kundvagnsreklam.
Sociala medier
För att ge Slätta SK möjligheten att berätta lite mer om varje ledord i kampanjen utformades fyra stycken inlägg till sociala medier. De tre första inläggen är inzoomade på varje ledord och ger på så sett Slätta SK möjligheten att beskriva vad de olika orden betyder för dem. Det sista inlägget visar hela taktiktavlan med alla orden och där har föreningen möjlighet att sammanfatta deras vision och budskap.
Back to Top